ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
 • นางสาวเกษร ยอดดำเนิน

  ครู ศพด.บ้านบางไม้แก้ว

 • นางชนิดา สิริรัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านบางไม้แก้ว

 • นางสาวเพ็ญนภา ล่ำสุข

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านบางไม้แก้ว

 • นางสาวตะวัน แดงน้อย

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบางไม้แก้ว