ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566

13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)