ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแผวะ จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแนบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2566

25


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแผวะ จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแนบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)