ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง
8 สิงหาคม 2566

20


แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการเลือกตั้ง เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร