ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโรคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
13 กุมภาพันธ์ 2566

50


แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโรคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565