ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2566

64


แจ้งประชาสัมพันธ์🔊🔊🔊
ประกาศกำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร www.ect.go.th/chumphon