ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
17 พฤษภาคม 2565

141


การตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร