ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2563

533


องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

จำนวน 2 อัตรา