ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเวทีสร้างสำนึก<br>พลเมืองท้องถิ่นสู่ชุมชนจัดการ<br>ตนเอง ร่วมบูรณาการแผนทิศทาง<br>การขับเคลื่อนงาน

เข้าร่วมประชุมเวทีสร้างสำนึก<br>พลเมืองท้องถิ่นสู่ชุมชนจัดการ<br>ตนเอง ร่วมบูรณาการแผนทิศทาง<br>การขับเคลื่อนงาน

366

8 ตุลาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ประกวดหมู่บ้านระดับอำเภอ บ้านบางฝนตกหมู่ที่ ๑๘

ประกวดหมู่บ้านระดับอำเภอ บ้านบางฝนตกหมู่ที่ ๑๘

455

16 กันยายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเวทีถอดบทเรียนการ<br>ทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลรับร่อ<br>แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน<br>ทำกินและที่อยู่อาศัย

ประชุมเวทีถอดบทเรียนการ<br>ทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลรับร่อ<br>แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน<br>ทำกินและที่อยู่อาศัย

472

15 กันยายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อวยพร มีเพียร เข้าร่วม<br>การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

นายก อวยพร มีเพียร เข้าร่วม<br>การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1376

12 กันยายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมกับ<br>สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมกับ<br>สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

1867

26 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา

356

12 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
แข่งขันกีฬาแม่บ้านตำบลรับร่อ

แข่งขันกีฬาแม่บ้านตำบลรับร่อ

460

10 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดรับร่อคัพ<br>ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดรับร่อคัพ<br>ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

380

3 พฤษภาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีวันสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

ประเพณีวันสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

372

12 เมษายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

366

10 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

371

10 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย<br>และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<br>โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ปี 2557

พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย<br>และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<br>โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ปี 2557

641

1 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

374

1 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรองดอง<br>สมานฉันท์พื้นที่ตำบลรับร่อ

โครงการปรองดอง<br>สมานฉันท์พื้นที่ตำบลรับร่อ

392

1 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>ฟุตบอลรับร่อ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>ฟุตบอลรับร่อ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556

379

29 กรกฎาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีบุญบั้งไฟ 2556

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2556

396

7 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีวันสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

ประเพณีวันสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

384

13 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟัง<br>ความคิดเห็นของประชาชน<br>(เวทีชาวบ้าน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟัง<br>ความคิดเห็นของประชาชน<br>(เวทีชาวบ้าน)

430

28 มีนาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

342

12 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีลอยกระทง 2555

ประเพณีลอยกระทง 2555

426

28 พฤศจิกายน 2555
อ่านเพิ่มเติม...