ภาพกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ 2558

ประเพณีวันสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ 2558

614

13 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบโฉนดที่ดิน ตาม<br>โครงการมอบโฉนดที่ดิน<br> ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง

พิธีมอบโฉนดที่ดิน ตาม<br>โครงการมอบโฉนดที่ดิน<br> ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง

581

2 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเวทีการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า <br>ตำบลรับร่อสู่ความร่วมมือ<br>อย่างมีส่วนร่วม

ประชุมเวทีการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า <br>ตำบลรับร่อสู่ความร่วมมือ<br>อย่างมีส่วนร่วม

566

3 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

560

10 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่<br>ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม<br>โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่<br>ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม<br>โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

600

8 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย<br>และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย<br>และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

611

6 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย <br>วันที่ 22 มีนาคม 2556

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย <br>วันที่ 22 มีนาคม 2556

970

2 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

525

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาฯครั้งแรก

ประชุมสภาฯครั้งแรก

389

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสัญจร

ประชุมสัญจร

509

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงาน<br>ประเพณีวันสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ

โครงการจัดงาน<br>ประเพณีวันสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ

500

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

582

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา<br>ต้านยาเสพติด2555

โครงการแข่งขันกีฬา<br>ต้านยาเสพติด2555

516

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถวายพระพรพระบาท<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพ

โครงการถวายพระพรพระบาท<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพ

399

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด<br>รับร่อคัพ ครั้งที่ 16

กีฬาต้านยาเสพติด<br>รับร่อคัพ ครั้งที่ 16

430

1 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
คณะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย<br>ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน<br>ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

คณะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย<br>ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน<br>ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

588

21 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2556

เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2556

361

5 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาท<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา<br>มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาท<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา<br>มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2

425

5 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัด<br>แก้วอินทยาราม(วัดโบสถ์)

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัด<br>แก้วอินทยาราม(วัดโบสถ์)

633

25 ตุลาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน<br>อำเภอท่าแซะ ครั้งที่ 102557

การประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน<br>อำเภอท่าแซะ ครั้งที่ 102557

544

21 ตุลาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...