ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม

98

6 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

94

21 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่2 ประจำปี 2565

93

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ

105

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

98

5 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสมัยวิสามัญ ที่1ประจำปี 2565

ประชุมสมัยวิสามัญ ที่1ประจำปี 2565

186

28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับร่อคัพ ครั้งที่ 21 กีฬาต้านยาเสพติด

รับร่อคัพ ครั้งที่ 21 กีฬาต้านยาเสพติด

56

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การเพาะเห็ดนางฟ้า

การเพาะเห็ดนางฟ้า

4

15 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

166

9 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสมัยสามัญ ที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมสมัยสามัญ ที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

137

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกแถลงนโยบาย ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้ง 1

นายกแถลงนโยบาย ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้ง 1

198

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญ อบต.รับร่อ ประจำปี 2565

ทำบุญ อบต.รับร่อ ประจำปี 2565

147

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

503

21 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

415

29 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การส่งมอบ-รับมอบภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง

การส่งมอบ-รับมอบภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง

549

18 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

ประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

492

19 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกป่าทดแทนตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ปลูกป่าทดแทนตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

353

12 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจังหวัดพบประชาชน 12 สิงหาคม 2563

โครงการจังหวัดพบประชาชน 12 สิงหาคม 2563

347

12 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

มอบถุงยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

542

18 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
รับร่อร่วมใจทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

รับร่อร่วมใจทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

415

20 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...