ภาพกิจกรรม
โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

4

25 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

โครงการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

20

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

5

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

26

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนบ้านหาดใน

กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนบ้านหาดใน

17

14 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลรับร่อ

โครงการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลรับร่อ

18

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกตกลง MOU ดำเนินโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

กิจกรรมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกตกลง MOU ดำเนินโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

8

10 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวานเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

ถวานเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

10

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน(อปท.ท่าแซะคัพ)ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน(อปท.ท่าแซะคัพ)ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

8

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

19

3 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

19

29 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2566

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2566

285

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กประจำปี 2566

งานวันเด็กประจำปี 2566

99

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กประจำปี 2566

งานวันเด็กประจำปี 2566

143

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่4 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่4 ประจำปี 2565

105

15 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนล่าง)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนล่าง)

91

9 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนบน)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนบน)

159

9 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาวันสวรรคต(ร.5)

พิธีวางพวงมาลาวันสวรรคต(ร.5)

62

24 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาวันสวรรคต(ร.9)

พิธีวางพวงมาลาวันสวรรคต(ร.9)

67

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...