ภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลรับร่อ
17
11 สิงหาคม 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นำโดย นายณรงค์ ชุมวรฐายี รองนายก อบต.รับร่อ นางสาวพันธนีย์ มิ่งขวัญ( สจ.น้ำ) และสมาชิก อบต.รับร่อ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img