ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกตกลง MOU ดำเนินโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข
11
10 สิงหาคม 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสวง ริ้วงาม นายก อบต.รับร่อ มอบหมายให้ นายณรงค์ ชุมวรฐายี รองนายก อบต.รับร่อ นายธีระศักดิ์ หมุนสนิท ปลัด อบต.รับร่อ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกตกลง MOU ดำเนินโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดแก้วอินทยาราม (วัดโบสถ์) ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img