ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนบน)
159
9 พฤศจิกายน 2565

🤜องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565🤛
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565( เวลา 19.00 น.) ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก(หินเข้) นายสวง ริ้วงาม นายก อบต.รับร่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดประเพณีเก่าแก่ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีคุณค่าของชาติที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานจวบจนปัจจุบัน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของชาวไทย
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขอขมา ขออภัย พระแม่คงคา ที่เราได้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคหรือใช้ในการเกษตร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ต.รับร่อ นางสาวพันธนีย์ มิ่งขวัญ ส.อบจ.ชุมพร ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. โซนบน
พร้อมทั้งรับชม การแสดงจากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลรับร่อ การประกวดปูชนียนพมาศ การประกวดกระทง และรำวงย้อนยุค
เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ผ่อนคลาย และยังมีการแสดงดนตรีสดอีกด้วย

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img