ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (โซนล่าง)
93
9 พฤศจิกายน 2565

🤜องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565🤛
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565( เวลา 19.00 น.) ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ นายสวง ริ้วงาม นายก อบต.รับร่อ มอบหมายให้ นายณรงค์ ชุมวรฐายี รองนายก อบต.รับร่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
เพื่อสืบทอดประเพณีเก่าแก่ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีคุณค่าของชาติที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานจวบจนปัจจุบัน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของชาวไทย
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขอขมา ขออภัย พระแม่คงคา ที่เราได้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคหรือใช้ในการเกษตร ร่วมด้วยผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. โซนล่าง
พร้อมทั้งรับชม การแสดงจากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลรับร่อ การประกวดปูชนียนพมาศ การประกวดกระทง และรำวงย้อนยุค
เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ผ่อนคลาย และยังมีการแสดงดนตรีสดอีกด้วย

 


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img