ภาพกิจกรรม
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
95
21 กันยายน 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสวง ริ้วงาม นายก อบต.รับร่อ มอบหมายให้ นายณรงค์ ชุมวรฐายี รองนายก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ร่วมรณรงค์และอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในโอกาส “วันสันติภาพสากล” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขของครอบครัวและสังคม
#วันสันติภาพสากล

img
img
img
img
img
img
img
img