ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่2 ประจำปี 2565
93
16 สิงหาคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสวง ริ้วงาม นายก อบต.รับร่อพร้อมทีมผู้บริหารสมาชิก อบต.รับร่อ และหัวหน้าส่วน อบต.รับร่อ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ


img
img
img
img
img
img
img
img
img