ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผ้าขาวม้า
319
30 พฤศจิกายน 542

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร 100.00 บาท สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มอาชีพการทอผ้าบ้านทรัพย์นคร เลขที่ 2027 หมู่12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ติดต่อ : นางประนอม ทองคนฑา

img