ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190

โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_6860204@rabror.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.รับร่อ