องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
  • วิสัยทัศน์

    การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและสภาพแวดล้อมดี

นายสวง ริ้วงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

-

นายธีระศักดิ์ หมุนสนิท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-

ข่าวสารชาวอบต.รับร่อ

กิจกรรมชาวอบต.รับร่อ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 กันยายน 2566

พี่น้อง อบต.รับร่อ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.