องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_6860204@rabror.go.th