Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแผ่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาพ อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.บ้านทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.บ้านสตง
   ศพด.บ้านสาวดอย
   ศพด.บ้านบางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
ประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 37 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 สิงหาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

#ประชาชนตำบลรับร่อขอเดินตามกฎหมาย #เปิดเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในฐานะประชาชนชาวไทยคนนึง #ด้วยปัญหาที่สั่งสมมานาน วันนี้ถึงเวลาที่รัฐต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง #รวมตัวกันกว่า5พันคน มีมติ “ขอเพิกถอนเขตป่าทั้งหมด ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ(ป่ารับร่อ-สลุย) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ #ในส่วนที่ประชาชนครอบครองทำกินอยู่แล้ว พร้อมทั้งกันแนวเขตป่าให้มีพื้นที่ป่าเหลือไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มอีกต่อไป” #ต้นแบบงานแก้ไขปัญหาที่ดิน #รับร่อ #ชุมพร

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs